Thermisch verzinken?

Staal kan tegen inwerking van corrosie het best worden beschermd door het te verzinken. Een van de vereisten die aan een goede corrosiewering gesteld mag worden, is duurzaamheid en derhalve ook een hoge rentabiliteit.
Tegenwoordig worden steeds hogere eisen aan corrosiewering gesteld. De systemen moeten ook mechanisch stevig belast kunnen worden.

Thermisch verzinken is het ideale systeem bij uitstek: niet alleen wordt het materiaal tegen corrosie maar ook, door de goede hechting van de zinkcoating aan het staal, goed tegen mechanische schade en roest beschermd.
Verzinkt staal heeft een aantal eigenschappen die het bijzonder geschikt maken voor toepassingen in open lucht. Onderroestvorming treedt niet op, zodat men nooit wordt verrast door plotseling opkomende roestplekken.
Wanneer de zinklaag beschadigd raakt, zal op het staaloppervlak geen of vrijwel geen uitbreiding van de roestvorming optreden.

Bij warmzinkerij Pas verzinkt men jaarlijks ± 10.000 ton staal. De behandelde stukken zijn van uiteenlopende aard: nl. van gewone handelsprofielen, wegmeubilair, staalbouw, aanhangwagens, steigers, hekwerk tot alles voor stallen-en tuinbouw, gevelondersteunende profielen, platforms voor de telecomsector,... Wij beschikken over een badsamenstelling van zink met een klein percentage nikkel, dit om de vloeibaarheid van de zink te verhogen zodat de zinkopname lichtjes wordt gereduceerd. Bijgevolg zal het ijzer met een relatief hoog siliciumgehalte beter verzinkt kunnen worden.

Bij verzinkerij Pas gaat kwaliteit boven alles. Om dit te kunnen bekomen zijn wij in onze ultramoderne verzinkerij niet gering uitgerust:

 • Een verwarmde flux-oplossing om verzinkfouten volledig uit te sluiten
 • Alle spoelingen gebeuren in stromend water om de zuur-, flux-en zinkbaden minimaal te verontreinigen (met geïntegreerde waterzuivering)
 • Wekelijks controleert we onze zink, de fluxoplossing en ontvetter
 • Het zinkbad wordt aangevuld met zink met een zuiverheidsgraad van 99,995% met daarbij een klein percentage additieven
 • De materiaalophangingen worden altijd zo gekozen dat na het verzinken een minimum aan aftekeningen zichtbaar blijft
 • Een ontzinkingsbad, voor materialen te ontzinken die reeds verzinkt werden

 

 

Ontwerpregels voor verzinken tot een goed einde te brengen

Staat van te verzinken staal

 • Gebruik enkel verzinkbaar staal (Silicium +2,5 fosfor = 0,09%)
 • Roest mag; slechts diep ingeroest staal dient u vooraf te zandstralen
 • Dikke olie of vetlagen moet u eerst ontvetten of afbranden. Verwijder verder alle merktekens van vetkrijt. Snij- pons- of boorolie hindert niet
 • Brand of straal verf/vernis vooraf weg.
 • Merken van het materiaal: Breng diepe inslagen in het materiaal aan, merk met een elektrode, of gebruik met ijzerdraad aangebrachte metalen geslagen
 • Vermijd de combinatie van oud en nieuw staal. Zo voorkomt u verschillen in uitzicht na het verzinken.
 • Verwerk geen thermisch of electrolytisch verzinkt materiaal in uw constructie.
 • Hou rekening met de afmetingen van het verzinkingsbad

 

Bouten

Een aanbeveling: monteer thermisch verzinkte constructies enkel met thermisch verzinkte bouten. De moer kan u na het verzinken van schroefdraad voorzien, zodat de bouten perfect passen. Het ontbreken van de zinklaag in de schroefdraad van de moer heeft geen nadelig effect op de corrosiewering omdat de zinklaag op de bout de moer beschermt.

Lassen

 • Lassen moeten gesloten en zonder kraters zijn. Verwijder lasslakken en spatten. Gebruik enkel siliconvrije lasspray
 • Siliciumarme draad en/of elektroden zijn aan te bevelen om opgewerkte lassen te voorkomen
 • Lassen op thermisch verzinkt staal vergt speciale laselektroden en een goede rookafzuiging, alhoewel zinkrook niet giftig is. Vijl of slijp eerst de zinklaag weg. Reinig de nieuwe las & omgeving grondig en bescherm ze vervolgens met zinkrijke verf of door zinkspuiten.

 

Gaten in het te verzinken materiaal

 • Boor gaten voor bouten steeds minstens 1,5 mm, groter dan normaal
 • Na het verzinken tapt u de gaten met schroefdraad nogmaals na, indien nodig
 • Vermijd BLINDE gaten
 • Voorzie ophangingsgaten of hijsogen, daarvoor kan u steeds met ons contact opnemen
 • Denk aan de uitvloei- en ontluchtingsgaten. Het thermisch verzinken is een dompelproces. Zink en lucht moeten via deze gaten gemakkelijk in & uit de constructie kunnen. Afgesloten ruimtes kunnen bij verwarming tot 450°C exploderen of vervormen.
 • Hou rekening met de grootte van uitvloei- en ontluchtingsgaten
 • Ook bij okselstukken, verstijvers, voet- en kopplaten dient u uitsparingen te voorzien om het vloeitraject van lucht en zink te vergemakkelijken
 • Tanks en vaten: uitvloeigaten = 100 mm diameter per 500 liter inhoud
 • Denk ook aan uitsparingen in eventueel aanwezige schotten. Bij twijfel, vraag ons naar de grootte, aantal en plaats van de uitvloeigaten
 • Enkel uitwendig verzinken van vaten en warmtewisselaars: vraag ons om inlichtingen

 

Bewegende delen

Voorzie voor scharnieren, grendels en andere bewegende delen een extra ruimte van minstens 2mm. (afhankelijk van de materiaaldikte)
 

Vervormingen

Vervormingen van het materiaal zijn vrijwel steeds toe te schrijven aan het vrijkomen van de aanwezige of ingebrachte spanningen of onvoldoende in- en uitvloeiingsmogelijkheden. Voorkom vervormingen door:

 • Symmetrisch te ontwerpen
 • Grote verschillen in materiaaldikte te voorkomen
 • Een juiste lasvolgorde aan te houden
 • Richstspanningen en spanningen door koudvorming zo gering mogelijk te houden
 • Constructies van dun plaatstaal zo uit te voeren dat dit bij het verhitten in het zinkbad gelijkmatig kan uitzetten
 • Het aanbrengen van gezette verstevigingen in het plaatoppervlak.

 

Gelaste verbindingen

 • Let op bij gelaste verbindingen: hou lassen goed gesloten en vrij van kraters. Zo kan er na verloop van tijd geen roestwater uitlopen.
 • Laat geen kleine ruimten tussen overlopende platen of profielen. Als het niet anders kan, breng dan ontluchtingsgaten aan wanneer het kontaktvlak meer dan 70 cm² bedraagt. Dit voorkomt vervormingen.

 


Verklaring over cookies